Produkter

Vi har ett brett utbud av industriprodukter som vi importer främst från europeiska länder.

Isolerbrickor

DEWE AGENTURER erbjuder isolerbrickor i olika material så som: Glimmer, Mikanit, Aluminiumoxidkeramik, Elastomerer, TO-brickor och brickor enligt specifikation.
Vårt sortiment inkluderar även metalliserade keramikbrickor.