Produkter

Vi har ett brett utbud av industriprodukter som vi importer främst från europeiska länder.

Elektrokeramik – Teknisk keramik

DEWE AGENTURER samarbetar med leverantörer av högkvalitativa produkter som kombinerar kvalitet och service med flexibilitet och reproducerbarhet. Keramiska material är icke-metalliska oorganiska substanser. Valet av material och kvantiteterna av respektive komponent ger slutprodukten dess egenskaper. Prata med oss om dina behov och låt oss ledda av dina specifikationer hjälpa dig att finna den optimala lösningen för dina behov oavsett om det gäller biltillverkning, vitvaror, transformatorer eller något annat.

Teknisk keramik kännetecknas av:

  • Tål höga till väldigt höga temperaturer
  • Mycket goda slit- och korrosionegenskaper
  • Hög till väldigt hög dragtålighet
  • Hög densitet, mycket tätt material
  • Elektriskt- och värmeisolerande
  • Håller formen

DEWE AGENTURER arbetar med produkter certifierade enligt ex. DIN EN ISO 9001/2000, DIN EN ISO 14001:2005; ISO TS 16949:2002 and OHSAS 18001.

Material, exempel
Aluminiumoxidkeramik, Kordierit, Pyrostat, Stealan, Steatit, Zirkonoxid

Detaljer, exempel

Bussningar, plattor, rör, spårkroppar