Transformatorkomponenter

En del av de komponenter vi levererar till transformatortillverkning är stora som små ferriter.

Läs mer