Välkommen till DEWE AGENTURER

DEWE AGENTURER är ett företag inriktat på import och försäljning av industriprodukter främst inom elektromekanik och isolationsmaterial.

Vi grundades 1987 i Stockholm av Dora Wyser och levererar idag industriprodukter från hela världen till allt från pilotprojekt till fullskalig produktion.

Vårt breda kontaktnät, bland världens främsta tillverkare, gör att vi är en perfekt partner för våra kunder när det gäller att hitta standarddetaljer och kundspecifika lösningar.

DEWE AGENTURER arbetar med produkter certifierade enligt ex. DIN EN ISO 9001/2000, DIN EN ISO 14001:2005; ISO TS 16949:2002 och OHSAS 18001